Born Again

January 21, 2018 ()

Bible Text: John 3:1-16; John 7:45-52 |

Series:

Leave a comment

Jeremiah #43

January 14, 2018 ()

Bible Text: Jeremiah 12:1-4; II Peter 3:1-7; Psalm 73:1-3; Psalm 14:2 |

Series:

Leave a comment

Correcting My Compass

January 7, 2018 ()

Bible Text: Philippians 3:12-21 |

Series:

Leave a comment

New Year’s Message 2018

December 31, 2017 ()

Bible Text: Ephesians 5:15-17; Psalm 39:4; I John 2:21,27; Romans 8:29 |

Series:

Leave a comment

The Greatest Gift

December 24, 2017 ()

Bible Text: Isaiah 9:6, Luke 2:25-32, John 15:26, 2 Cor. 5:21, 2 Cor. 5:18 |

Series:

Leave a comment

Trees

December 17, 2017 ()

Bible Text: Luke 23:44-47; Galatians 3:10-14 |

Series:

Leave a comment

Indescribable Gift

December 10, 2017 ()

Bible Text: John 3:1-16; John 4:1-42; I Cor. 15:22; Romans 5:15 |

Series:

Leave a comment